Maand december 2021

De gasleiding-inspectie? Doet dat niet mijn energieleverancier?

In de Blog van de vorige week heb ik gesproken over wat je als gebouweigenaar of -beheerder moet doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving naar aanleiding van de "Energy Performance Building Directive III" oftewel de EPBD III. Ik besprak de drie belangrijke pijlers: 1. De systeemeisen van de technische voorzieningen 2. Technische keuringen van verwarmings- en airconditionersystemen 3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer als fundering van dit voorgeschreven en in Nederland geïmplementeerde Europese energiebeleid. In de tweede pijler gaf ik onder andere aan dat de klimaatinstallaties in het bestaande gebouw de grootste energiegebruikers zijn. En daarom moeten deze goed worden onderhouden en periodiek geïnspecteerd volgens de SCIOS systematiek. Vanzelf wordt er dan gedacht aan de opgestelde stookinstallaties en de regelingen daar achter. Deze beschrijft een eerste inspectie (EBI) bij de oplevering van de installatie en een periodieke inspectie (PI) om de installatie veilig, emissie-arm en energiezuinig te houden. Bij deze controles is het van belang dat de het stuk tussen de meter en de daadwerkelijke stookinstallatie niet wordt vergeten: de brandstofleiding. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de definities en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van het veilig hebben en houden van de brandstofleiding naar onze stookinstallaties. Welke voorschriften zitten er aan het in bedrijf nemen en aan onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

EPBD III: Wat betekent dit voor de gebouweigenaar?

EPBD staat voor "Energy Performance Building Directive". Dit is de Europese richtlijn voor de energieprestatie voor gebouwen. De Europese Gemeenschap heeft tot doel de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. De laatste twintig jaar is deze richtlijn uitgegroeid van een verplichting tot het hebben van een energielabel tot een veel complexere richtlijn voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen. De huidige EPBD III is op 10 juli 2018 door de Brussel vastgesteld en in het voorjaar van 2020 in de Nederlande wetgeving geimplementeerd. Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe onderwerpen van enkele weken geleden in deze blog, kwam de vraag van meerdere kanten om hierover meer informatie te geven. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de wet- & regelgeving ten aanzien van de huidige EPBD III richtlijn, die in maart vorig jaar is geimplementeerd in de Nederlandse Wet- en Regelgeving. Wat moet je doen als gebouweigenaar om hieraan te voldoen en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.