Standaard afbeelding

Frank Smits

Frank Smits started in the early nineties in the service and maintenance of electrical installations. At that time, electrical installations were often built with the necessary care, but there was no supervision of maintenance. More and more there was a call for standards and guidelines. And they came too. He served for 12 years as chairman and later as board member of the Department of Management & Inspections at Techniek Nederland and founder of the joint sector organization NVIB in which he was the driving force behind the structure and quality in installation inspections. At the start of the Parkstad Inspections company in 2002, he already had extensive knowledge and experience of electrical installations. Initially, the NEN 3140 standard was the starting point for ensuring a safe working environment. More standards and guidelines followed after the NEN 3140. Parkstad Inspections grew with this. With the acquisition of the inspection and energy advisory services division of Essent in 2011, the company expanded considerably. From that moment on, Parkstad Inspections also focused on services such as gas inspections, energy advice and condition measurements. Based on the same philosophy: setting and applying standards contributes to safe combustion plants and clear advice. Frank Smits: “Almost every year there are changes; safety is ultimately also a search for quality. Safety is more than a norm. That requires navigation – where our customers are always our guiding principle.”

Groot nieuws deel 1: Verhuisd

ORTEON_VERHUISD
Weer een volgende stap voor ons bedrijf. 2021 was voor ons een mooi jaar met mooie opdrachten van mooie opdrachtgevers. Dat beloofd veel goeds voor #ORTEON voor 2022. De volgende stap is gezet: we hebben ons kantoor vandaag verplaatst van Urmond naar Ekkersrijt, bij Eindhoven. En er staat nog veel meer op stapel. Daarover later meer :-)

De gasleiding-inspectie? Doet dat niet mijn energieleverancier?

In de Blog van de vorige week heb ik gesproken over wat je als gebouweigenaar of -beheerder moet doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving naar aanleiding van de "Energy Performance Building Directive III" oftewel de EPBD III. Ik besprak de drie belangrijke pijlers: 1. De systeemeisen van de technische voorzieningen 2. Technische keuringen van verwarmings- en airconditionersystemen 3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer als fundering van dit voorgeschreven en in Nederland geïmplementeerde Europese energiebeleid. In de tweede pijler gaf ik onder andere aan dat de klimaatinstallaties in het bestaande gebouw de grootste energiegebruikers zijn. En daarom moeten deze goed worden onderhouden en periodiek geïnspecteerd volgens de SCIOS systematiek. Vanzelf wordt er dan gedacht aan de opgestelde stookinstallaties en de regelingen daar achter. Deze beschrijft een eerste inspectie (EBI) bij de oplevering van de installatie en een periodieke inspectie (PI) om de installatie veilig, emissie-arm en energiezuinig te houden. Bij deze controles is het van belang dat de het stuk tussen de meter en de daadwerkelijke stookinstallatie niet wordt vergeten: de brandstofleiding. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de definities en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van het veilig hebben en houden van de brandstofleiding naar onze stookinstallaties. Welke voorschriften zitten er aan het in bedrijf nemen en aan onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

EPBD III: Wat betekent dit voor de gebouweigenaar?

EPBD staat voor "Energy Performance Building Directive". Dit is de Europese richtlijn voor de energieprestatie voor gebouwen. De Europese Gemeenschap heeft tot doel de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. De laatste twintig jaar is deze richtlijn uitgegroeid van een verplichting tot het hebben van een energielabel tot een veel complexere richtlijn voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen. De huidige EPBD III is op 10 juli 2018 door de Brussel vastgesteld en in het voorjaar van 2020 in de Nederlande wetgeving geimplementeerd. Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe onderwerpen van enkele weken geleden in deze blog, kwam de vraag van meerdere kanten om hierover meer informatie te geven. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de wet- & regelgeving ten aanzien van de huidige EPBD III richtlijn, die in maart vorig jaar is geimplementeerd in de Nederlandse Wet- en Regelgeving. Wat moet je doen als gebouweigenaar om hieraan te voldoen en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Ventileren of luchten?

Mensen hebben verse en schone lucht nodig. Dat is een gegeven. Het is bekend dat de schone buitenlucht vaak beter voor je is dan de lucht in een gebouw. Hoe komt dat? De lucht in een kantoor of bedrijfsruimte kan vervuild zijn door bijvoorbeeld fijnstof en vocht. Als er veel mensen in een ruimte verblijven, kan het zelfs zo zijn, dat er te weinig verse zuurstof is en de kooldioxide een te hoog gedeelte van de lucht uitmaakt. Het blijkt ook dat het ongezonde binnenklimaat ervoor kan zorgen dat virusdelen zich sneller verspreiden tussen de aanwezigen. De wetgever geeft voorschriften voor de gebouwbeheerder hoe hij ervoor kan zorgen dat mensen in een gebouw van de best mogelijke luchtkwaliteit worden voorzien. Deze voorschriften vinden we terug in het bouwbesluit, maar ook in de Arbeidsomstandighedenwet. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de definities en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van Ventileren en Luchten. Wat kun je doen bij de bouw en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Onderwerp gevraagd

Vandaag heb ik geen nieuw onderwerp uitgewerkt, maar ben ik benieuwd welke vragen bij jullie leven. Geef in de contactpagina op welk onderwerp je verder verduidelijkt wil hebben. Dit kan van alles zijn, als het maar te maken heeft met het voldoen van wet- en regelgeving ten aanzien van je gebouw of installaties. Ik zal daaruit volgende week weer een onderwerp uitkiezen en verder uitwerken. Geef je reactie op in https://www.orteon.nl/contact/

Ins en outs Noodverlichting

Deze week neem ik het onderwerp "noodverlichting" onder de loep. Overal waar we in openbare gebouwen komen, zien we de kenmerkende groene en rode bordjes, al dan niet met lampen die de medewerkers en derden de weg naar buiten of naar een brandblusser moeten wijzen bij calamiteiten. Maar er is nog heel veel meer. Je ziet het niet, maar als er een calamiteit optreedt waarbij het licht uitvalt, kan een goed werkende verlichte vluchtwegaanduiding van levensbelang zijn. Wat moet je als gebouwbeheerder weten over de noodverlichting in je gebouw. Niet alleen voor aanschaf en uitbreidingen, maar ook welke voorschriften er aan het onderhoud en beheer zitten? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Kleine blusmiddelen

"90% van alle beginnende branden worden door kleine blusmiddelen gedoofd" is een van de uitspraken die je kunt lezen als je in Google "Kleine blusmiddelen" als zoekfunctie opgeeft. Het blijkt dat de zogenaamde "kleine blusmiddelen" een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van een beginnende brand in de bedrijfsgebouwen. Elke gebouwbeheerder hoopt natuurlijk dat hij er nooit mee te maken krijgt: brand in of in de directe omgeving van zijn gebouw. De vraag die gesteld wordt: doe ik het goed? Zijn er genoeg middelen aanwezig? Niet alleen om te voldoen aan de regels die het bouwbesluit en ook de arbo-wet van je verwacht, maar ook om effectief genoeg te zijn, als je ze onverhoopt nodig hebt. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik welke kleine blusmiddelen er zijn, voor welke toepassing ze geschikt zijn en hoe veel je er moet hebben. Waar moet je op letten bij het plaatsen van de kleine blusmiddelen en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees verder in onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Accu’s, waar moet ik op letten?

Zelf rijd ik een elektrische auto. Deze moet regelmatig opgeladen worden. Dit doe ik dan onbezorgd en zonder na te denken. Ik vertrouw er op dat de fabrikant hierover goed heeft nagedacht. Afgelopen zondag heb ik mijn caravan naar de winterstalling gebracht en een van de regels van de beheerder was, dat de klemmen van de accu moesten worden losgekoppeld. Hier lopen we dus waarschijnlijk tegen een risico aan. Vorige maand moest ik de ingebouwde accu van de MacBook van mijn dochter vervangen. Een fluitje van een cent, dacht ik, maar daarin had ik me vergist. Het bleek dat ik heel voorzichtig moest zijn bij het lostrekken van het, aan de behuizing geplakte, accupakket, omdat er kans was op brand als ik de accu beschadigde. Drie voorbeelden over het omgaan met een alledaagse accu in de privésfeer. Ook bedrijven kunnen voertuigen of arbeidsmiddelen in gebruik hebben, die een accu gebruiken. Reden om hier verder op in te gaan. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de definities en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van bedrijfsmatig gebruik van apparaten en voertuigen met accu's. Welke verschillende types heb je en welke types kunnen dan in het gebruik gevaarlijk zijn of worden. Waar moet je op letten bij het inrichten van een laadplaats? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Vloeistofkerende en -dichte vloeren

ORTEON_Blog_Vloeistofdicht
Naar aanleiding van het uitvoeren van een 0-audit bij een van onze klanten, kreeg ik de vraag hoe het zit met het voorkomen van mogelijke bodemvervuiling als gevolg van hun standaard bedrijfsvoering. Het voorkomen van bodemverontreiniging in het bedrijf is een belangrijk onderwerp dat, net als bijvoorbeeld het voorkomen van ongevallen, heel hoog op de prioriteitenlijst moet staan. Zeker als men met mogelijk milieubelastende stoffen werkt. Om bodemverontreiniging te voorkomen zijn er strenge regels opgesteld aan het ontwerpen, bouwen en onderhouden van vloeren en bodembedekkingen voor dit doel. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de definities en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van vloeistofkerende en vloeistofdichte vloeren. Wat kun je doen als je een dergelijke vloer wilt aanschaffen en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Moet ik mijn meegebrachte tosti-apparaat ook keuren?

Ik krijg regelmatig de vraag: "Moet ik mijn privé-apparaat dat ik meeneem naar het werk laten keuren?" Dat apparaat kan dan bijvoorbeeld een fiets- en telefoonlader, een stofzuiger, een senseo, een tosti-ijzer, een radio of iets dergelijks zijn. Een andere vraag die ik ook krijg betreft het laten keuren van vast opgestelde apparaten, zoals een televisie, een printer, een vaatwasser of koffiezetapparaat. In de vorige blog ben ik ingegaan op de vraag: "Wat moet je als gebouwbeheerder of werkgever regelen ten aanzien van de veiligheid van elektrische installaties?". Ik gaf aan dat voor in gebruik zijnde installaties de oplossing lag bij het toepassen van de norm NEN 3140. Deze norm behandelt echter niet alleen de veilige elektrische bedrijfsvoering van de elektrische installaties, maar óók die van de elektrische arbeidsmiddelen. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de aanschaf, de uitbreiding, het gebruik en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van elektrische arbeidsmiddelen. Lees onze ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp. Lees meer: https://www.orteon.nl/moet-ik-mijn-meegebrachte-tosti-apparaat-ook-keuren/