Frank Smits

Frank Smits

Frank Smits started in the early nineties in the service and maintenance of electrical installations. At that time, electrical installations were often built with the necessary care, but there was no supervision of maintenance. More and more there was a call for standards and guidelines. And they came too. He served for 12 years as chairman and later as board member of the Department of Management & Inspections at Techniek Nederland and founder of the joint sector organization NVIB in which he was the driving force behind the structure and quality in installation inspections. At the start of the Parkstad Inspections company in 2002, he already had extensive knowledge and experience of electrical installations. Initially, the NEN 3140 standard was the starting point for ensuring a safe working environment. More standards and guidelines followed after the NEN 3140. Parkstad Inspections grew with this. With the acquisition of the inspection and energy advisory services division of Essent in 2011, the company expanded considerably. From that moment on, Parkstad Inspections also focused on services such as gas inspections, energy advice and condition measurements. Based on the same philosophy: setting and applying standards contributes to safe combustion plants and clear advice. Frank Smits: “Almost every year there are changes; safety is ultimately also a search for quality. Safety is more than a norm. That requires navigation – where our customers are always our guiding principle.”

Elektrische installaties

Vandaag een onderwerp dat mij na aan het hart ligt: "Wat moet je als gebouwbeheerder of werkgever regelen ten aanzien van de veiligheid van elektrische installaties?" Als je dit intikt in de zoekbalk van Google, komt deze met 26.100 resultaten. In de resultaten lees je iets over NEN 3140, over arbowet, over SCIOS en nog veel meer. "Waar moet ik nou beginnen?" vraag je je af. Misschien was de aanleiding wel een vraag van de verzekeraar, of kwam dit naar boven bij het opstellen van de RI&E van je bedrijf. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de op een eenvoudige manier aanschaf, de uitbreiding, het gebruik en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van elektrische installaties. Wat kun je doen als je een installatie laat bouwen, uitbreiden en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees onze ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Ontruimingsalarminstallaties (OAI)

Het bouwbesluit behandelt zeer uitgebreid het onderwerp “Brand” en alles wat daarmee samenhangt. Het onderwerp is echter zo groot, dat ik het heb moeten splitsen: Vorige week behandelde ik de brandmelding, Deze week komt de ontruiming aan bod en volgende…

Brandmeldinstallaties

Het bouwbesluit behandelt zeer uitgebreid het onderwerp “bescherming tegen brandrisico’s” en alles wat daarmee samenhangt. Tijdens de eerste inspectie-audit van ORTEON dit nieuwe jaar ontmoetten we een vertwijfelde eigenaar van een gebouw die door de bomen het bos niet meer…

De gasleiding-inspectie? Doet dat niet mijn energieleverancier?

In de Blog van de vorige week heb ik gesproken over wat je als gebouweigenaar of -beheerder moet doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving naar aanleiding van de "Energy Performance Building Directive III" oftewel de EPBD III. Ik besprak de drie belangrijke pijlers: 1. De systeemeisen van de technische voorzieningen 2. Technische keuringen van verwarmings- en airconditionersystemen 3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer als fundering van dit voorgeschreven en in Nederland geïmplementeerde Europese energiebeleid. In de tweede pijler gaf ik onder andere aan dat de klimaatinstallaties in het bestaande gebouw de grootste energiegebruikers zijn. En daarom moeten deze goed worden onderhouden en periodiek geïnspecteerd volgens de SCIOS systematiek. Vanzelf wordt er dan gedacht aan de opgestelde stookinstallaties en de regelingen daar achter. Deze beschrijft een eerste inspectie (EBI) bij de oplevering van de installatie en een periodieke inspectie (PI) om de installatie veilig, emissie-arm en energiezuinig te houden. Bij deze controles is het van belang dat de het stuk tussen de meter en de daadwerkelijke stookinstallatie niet wordt vergeten: de brandstofleiding. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de definities en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van het veilig hebben en houden van de brandstofleiding naar onze stookinstallaties. Welke voorschriften zitten er aan het in bedrijf nemen en aan onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

EPBD III: Wat betekent dit voor de gebouweigenaar?

EPBD staat voor "Energy Performance Building Directive". Dit is de Europese richtlijn voor de energieprestatie voor gebouwen. De Europese Gemeenschap heeft tot doel de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. De laatste twintig jaar is deze richtlijn uitgegroeid van een verplichting tot het hebben van een energielabel tot een veel complexere richtlijn voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen. De huidige EPBD III is op 10 juli 2018 door de Brussel vastgesteld en in het voorjaar van 2020 in de Nederlande wetgeving geimplementeerd. Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe onderwerpen van enkele weken geleden in deze blog, kwam de vraag van meerdere kanten om hierover meer informatie te geven. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de wet- & regelgeving ten aanzien van de huidige EPBD III richtlijn, die in maart vorig jaar is geimplementeerd in de Nederlandse Wet- en Regelgeving. Wat moet je doen als gebouweigenaar om hieraan te voldoen en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Ventileren of luchten?

Mensen hebben verse en schone lucht nodig. Dat is een gegeven. Het is bekend dat de schone buitenlucht vaak beter voor je is dan de lucht in een gebouw. Hoe komt dat? De lucht in een kantoor of bedrijfsruimte kan vervuild zijn door bijvoorbeeld fijnstof en vocht. Als er veel mensen in een ruimte verblijven, kan het zelfs zo zijn, dat er te weinig verse zuurstof is en de kooldioxide een te hoog gedeelte van de lucht uitmaakt. Het blijkt ook dat het ongezonde binnenklimaat ervoor kan zorgen dat virusdelen zich sneller verspreiden tussen de aanwezigen. De wetgever geeft voorschriften voor de gebouwbeheerder hoe hij ervoor kan zorgen dat mensen in een gebouw van de best mogelijke luchtkwaliteit worden voorzien. Deze voorschriften vinden we terug in het bouwbesluit, maar ook in de Arbeidsomstandighedenwet. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de definities en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van Ventileren en Luchten. Wat kun je doen bij de bouw en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.