BLOG: Energielabel C verplichting kantoorgebouwen.

29 juni is weer onze periodieke kennismiddag in Son en Breugel. Tijdens deze bijeenkomsten beantwoorden we vragen die relaties ons stelden ten aanzien van het voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van de gebouwen en installaties. In de aanloop ontvingen wij via LinkedIn al verschillende aandachtpunten die men behandeld wilde zien. Diverse vragen gaan over de wettelijke minimale energielabel-C verplichting voor kantoorgebouwen.

Aanleiding

Tijdens het klimaatakkoord verplichte Nederland zich om een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot te realiseren. Een van de maatregelen die daarom zijn opgenomen in het huidige Bouwbesluit kunnen we lezen op de RVO site: “Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan deze eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.”

Wat eist de wet?

Dit is een harde eis, die veel kantooreigenaren vertwijfelt naar de agenda doen kijken. Uit een voorlopig onderzoek blijkt dat in ons land ongeveer 50.000 kantoorgebouwen nog niet aan deze eis voldoen. Daarbij komt ook nog, dat het steeds moeilijker wordt om een adviseur of aannemer te vinden die de eigenaar kan helpen aan deze eis te voldoen. Wanner geldt deze eis voor u? Daarvoor vindt u op de RVO-site een beslisboom, hierin is eenvoudig te zien dat dit voor u geldt als het kantoorgebouw aan onderstaande punten voldoet:

  1. Het is groter dan 100 vierkante meter,
  2. Met een kantoorfunctie voor meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak,
  3. Over twee jaar nog steeds in gebruik zijn als kantoor (geen sloop, transformatie of onteigening),
  4. Het geen monument is.

Wat kunt u doen om te voldoen?

Als deze verplichting voor u geldt, kunt u de volgende stappen nemen om aan die verplichting te voldoen (Bron: RVO):

  1. Vraag een maatwerkadvies aan.
  2. Verken de financiële regelingen.
  3. Voer de maatregelen uit.
    En vervolgens:
  4. Laat een nieuw energielabel opstellen.

De beschreven stappen gaan dan als volgt:

Stap 1: Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook neemt hij op uw verzoek de Erkende Maatregellijsten (EML) mee in zijn advies. Geef aan dat u minimaal energielabel C wilt halen met de maatregelen. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een maatwerkadvies staat ook wel bekend als een energieprestatieadvies (EPA). Dit advies bevat niet automatisch een energielabel. Een energielabel kunt u apart laten opmaken. Zie hiervoor stap 4.

Stap 2: De bedoeling is dat de te nemen maatregelen u helpen op de duur minder te betalen voor uw energierekening. Om de gebouweigenaar echter financieel te ondersteunen heeft de overheid een aantal regelingen beschikbaar. Een overzicht van deze ondersteuning kunt u vinden in de subsidiewijzer.

Stap 3: Voer de energiemaatregelen voor 1 januari 2023 uit om tijdig op energielabel C te komen. Zorg zoveel mogelijk voor maatregelen waar u alle (financiële) baat bij heeft. Deze maatregelen dragen bij aan een CO2-arm kantoor.

Stap 4: Als u de maatregelen heeft uitgevoerd, laat u een nieuw label opstellen om aan te kunnen tonen dat u aan de wettelijke verplichting voldoet.

De handhaving: De gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, is de handhaver. De gemeente treedt op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting.

Kunnen we helpen?

ORTEON heeft het doel om u te helpen onbezorgd te voldoen aan wet- en regelgeving (W&R) ten aanzien van uw gebouwen en installaties. Graag willen we met u aan tafel om de mogelijkheden te bespreken. De dienstverlening start altijd met een audit om erachter te komen wat u al heeft gedaan om het voldoen aan de W&R te borgen. Wij helpen onze klanten zelf te voldoen aan de regels, en stellen daar handvatten voor ter beschikking. Natuurlijk kunt u ons ook inschakelen om de zorg uit handen te nemen. Zie https://www.orteon.nl/ voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.