Categorie Veiligheid

Brandmeldinstallaties

Het bouwbesluit behandelt zeer uitgebreid het onderwerp “bescherming tegen brandrisico’s” en alles wat daarmee samenhangt. Tijdens de eerste inspectie-audit van ORTEON dit nieuwe jaar ontmoetten we een vertwijfelde eigenaar van een gebouw die door de bomen het bos niet meer…

Kleine blusmiddelen

"90% van alle beginnende branden worden door kleine blusmiddelen gedoofd" is een van de uitspraken die je kunt lezen als je in Google "Kleine blusmiddelen" als zoekfunctie opgeeft. Het blijkt dat de zogenaamde "kleine blusmiddelen" een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van een beginnende brand in de bedrijfsgebouwen. Elke gebouwbeheerder hoopt natuurlijk dat hij er nooit mee te maken krijgt: brand in of in de directe omgeving van zijn gebouw. De vraag die gesteld wordt: doe ik het goed? Zijn er genoeg middelen aanwezig? Niet alleen om te voldoen aan de regels die het bouwbesluit en ook de arbo-wet van je verwacht, maar ook om effectief genoeg te zijn, als je ze onverhoopt nodig hebt. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik welke kleine blusmiddelen er zijn, voor welke toepassing ze geschikt zijn en hoe veel je er moet hebben. Waar moet je op letten bij het plaatsen van de kleine blusmiddelen en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees verder in onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.