De gasleiding-inspectie? Doet dat niet mijn energieleverancier?

In de Blog van de vorige week heb ik gesproken over wat je als gebouweigenaar of -beheerder moet doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving naar aanleiding van de "Energy Performance Building Directive III" oftewel de EPBD III. Ik besprak de drie belangrijke pijlers: 1. De systeemeisen van de technische voorzieningen 2. Technische keuringen van verwarmings- en airconditionersystemen 3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer als fundering van dit voorgeschreven en in Nederland geïmplementeerde Europese energiebeleid. In de tweede pijler gaf ik onder andere aan dat de klimaatinstallaties in het bestaande gebouw de grootste energiegebruikers zijn. En daarom moeten deze goed worden onderhouden en periodiek geïnspecteerd volgens de SCIOS systematiek. Vanzelf wordt er dan gedacht aan de opgestelde stookinstallaties en de regelingen daar achter. Deze beschrijft een eerste inspectie (EBI) bij de oplevering van de installatie en een periodieke inspectie (PI) om de installatie veilig, emissie-arm en energiezuinig te houden. Bij deze controles is het van belang dat de het stuk tussen de meter en de daadwerkelijke stookinstallatie niet wordt vergeten: de brandstofleiding. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de definities en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van het veilig hebben en houden van de brandstofleiding naar onze stookinstallaties. Welke voorschriften zitten er aan het in bedrijf nemen en aan onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Geschiedenis

Iedereen weet dat het ongecontroleerd vrijkomen (lekken) van gas en olie niet goed voor het milieu is en zelfs zeer gevaarlijk kan zijn voor de omgeving en natuurlijk de mens. Niet voor niets was het vroeger de energieleverancier die pas de gaskraan openzette na een gedegen keuring van de hele binneninstallatie door een van de eigen inspecteurs. In het verleden werd het toezicht op de aanleg van brandstofleidingen verricht door de gasleverende bedrijven als onderdeel van het leveringscontract. Controle van bestaande leidingen vond alleen plaats bij uitbreidingen en wijzigingen. Zij voerden ook periodieke steekproeven uit bij de grotere in bedrijf zijnde installaties. Wat echter veel mensen niet weten dat dat al ruim 25 jaar niet meer gebeurt!

Tegenwoordig heeft de wetgever in het Activiteitenbesluit bepaald dat stookinstallaties, zoals verwarmingsketels, luchtverhitters, stoomketels, boilers, spuitcabines, ovens, drogers, en dergelijke bij oplevering en periodiek gekeurd dienen te worden. Wanneer deze toestellen keuringsplichtig zijn, geldt dit ook voor de gasleiding. Dat gebeurt niet van zelf, maar dat moet de installatie-eigenaar of -beheerder zelf regelen.

Waar gaat het om?

Op de site van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland lezen we het volgende: Het verwarmingssysteem of gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW moet ten minste eenmaal per 4 jaar gekeurd zijn. Een regelmatige keuring en onderhoud zorgen dat verwarmingssystemen optimaal functioneren. Voor alle stookinstallaties  >100 kW (die al eerder onder de keuringsplicht vielen) geldt die plicht per direct. Er moet een keuringsbewijs van maximaal 4 jaar oud aanwezig zijn. Alleen voor systemen die nog niet onder de plicht vielen (70-100 kW) geldt dat ze uiterlijk 10 maart 2024 gekeurd moeten zijn. 

Het is in Nederland verplicht om installaties te laten keuren en onderhouden volgens een bepaald onderhouds- en keuringsschema. Tijdens de keuring onderzoekt een gecertificeerd expert in ieder geval het opwekkingsrendement en het opgestelde vermogen ten opzichte van de warmtevraag. De keuringen en het onderhoud moeten worden uitgevoerd door bedrijven die SCIOS-gecertificeerd zijn. Daarmee wordt gegarandeerd dat de inspecties van voldoende kwaliteit zijn.

Drie deelgebieden

In de SCIOS regeling is de inspectie van de brandstofleidingen verdeeld in drie deelgebieden:

  • Scope 7a: voor gebouwgebonden toepassingen, zoals aardgastoevoerleidingen naar stookinstallaties en voor industriële aardgastoevoerleidingen met een gasdruk van minder dan 500 mbar. Scope 7b: voor leidingen voor industriële toepassingen met een gasdruk > 500 mbar;
  • Scope 7c: voor olieleidingen.

Vergeet daarbij niet dat de brandstofleidingen  zowel boven- als ondergronds aangebracht kunnen zijn. Daarme kun je zelf bepalen of je installaties hier onder vallen. Als je nu als gebouw-eigenaar of gebouwbeheerder twijfelt of dit gedeelte van de stookinstallaties wel periodiek wordt gecontroleerd, neem dan contact op met een SCIOS-gecertificeerd bedrijf dat u hier over duidelijkheid kan verschaffen. Een overzicht van deze bedrijven kunt u vinden op de SCIOS website:

Natuurlijk kan ORTEON u ook hiermee onafhankelijk helpen

ORTEON heeft het doel om u te helpen onbezorgd te voldoen aan wet- en regelgeving (W&R) ten aanzien van uw gebouwen en installaties. Graag willen we met u aan tafel om de mogelijkheden te bespreken. De dienstverlening start altijd met een audit om er achter te komen wat u al heeft gedaan om het voldoen aan de W&R te borgen. Wij helpen onze klanten zelf te voldoen aan de regels, en stellen daar handvatten voor ter beschikking. Natuurlijk kunt u ons ook inschakelen om de zorg uit handen te nemen. Zie https://www.orteon.nl/ voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.