Disclaimer

ORTEON besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. ORTEON is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Inleiding

Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Via ORTEON vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie. Het levert u dus meer tijd op om te ondernemen. Dat is wat veel ondernemers willen. En dat is ook wat ORTEON u wil bieden.

VOORWAARDEN DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.ORTEON.nl die wordt uitgevoerd door ORTEON BV. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Gebruik van de website

Via www.ORTEON.nl vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ORTEON zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ORTEON niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ORTEON garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ORTEON wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij ORTEON en/of Samenwerkende Partners. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ORTEON of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

ORTEON behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens

Zie de onderstaande footer voor alle contactgegevens.

CONTACT

Telefoon
Emailadres

Postadres

 

0499 846 980
info@ORTEON.nl

Tweelingenlaan 119
5694 VE Son en Breugel

OVERIGE

KVK nummer: 78425719
BTW-nummer: NL 86138 9608 B01
Bank: NL80 INGB 0009 3294 95

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Disclaimer
Pas cookie voorkeuren aan