EPBD III: Wat betekent dit voor de gebouweigenaar?

EPBD staat voor "Energy Performance Building Directive". Dit is de Europese richtlijn voor de energieprestatie voor gebouwen. De Europese Gemeenschap heeft tot doel de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. De laatste twintig jaar is deze richtlijn uitgegroeid van een verplichting tot het hebben van een energielabel tot een veel complexere richtlijn voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen. De huidige EPBD III is op 10 juli 2018 door de Brussel vastgesteld en in het voorjaar van 2020 in de Nederlande wetgeving geimplementeerd. Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe onderwerpen van enkele weken geleden in deze blog, kwam de vraag van meerdere kanten om hierover meer informatie te geven. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de wet- & regelgeving ten aanzien van de huidige EPBD III richtlijn, die in maart vorig jaar is geimplementeerd in de Nederlandse Wet- en Regelgeving. Wat moet je doen als gebouweigenaar om hieraan te voldoen en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Wat is EPBD?

De EPBD heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. De EPBD III is gericht op organisaties die gebouwen in eigendom hebben of beheren, maar ook de ontwerpers, aannemers en installateurs die in deze sector werken.  De regeling bevat onder andere bepalingen over:

  • systeemeisen voor technische bouwsystemen;
  • het documenteren van de energieprestatie van technische bouwsystemen;
  • zelfregulerende apparatuur voor het regelen van de temperatuur per kamer of zone;
  • laadinfrastructuur voor elektrische auto’s;
  • keuringen van verwarmings- en airconditioningssystemen;
  • gebouwautomatisering- en -controlesystemen.

De uitvoering van de EPBD III rust op 3 pijlers

  1. De systeemeisen van de technische voorzieningen
  2. Technische keuringen van verwarmings- en airconditionersystemen
  3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

1. Nieuwbouw en renovatie: De systeemeisen van de technische voorzieningen

De gebouwbeheerder of -eigenaar dient voortdurend actief bezig te zijn met het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw. Deze eisen richten zich op het adequaat dimensioneren, installeren en inregelen, en de instelbaarheid van technische bouwsystemen. En dit moet aantoonbaar zijn. Een technisch dossier is hiervoor onontbeerlijk. De EPBD III schrijft voor dat de energieprestatie van technische bouwsystemen wordt gecontroleerd en gedocumenteerd, als deze nieuw geïnstalleerd, vervangen of verbeterd worden. Technische documentatie is voor de gebouwbeheerder of eigenaar heel belangrijk in zijn bezit te hebben. Vraag er dus om bij de oplevering. Hoe klein de werkzaamheden ook waren: het is verplicht ze in bezit te hebben.

Meer informatie hierover op Systeemeisen technische bouwsystemen EPBD III | RVO.nl | Rijksdienst

2. Onderhoud en beheer: Technische keuringen van verwarmings- en airconditionersystemen

Niet alleen bij nieuwbouw en renovatie wordt van de gebouw-eigenaar verwacht dat deze de energieprestatie van het gebouw verbeterd, maar ook tijdens het gebruik en beheer moet alles erop gericht zijn dit minimaal in stand te houden og zelfs te verbeteren. De klimaatinstallaties zijn in het bestaande gebouw de grootste energiegebruikers. Daarom is in de EPBD III keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen voorzien. Deze verplichtingen gelden vanaf een nominaal vermogen van 70 kW of meer. Is één van beide systemen gekoppeld aan een ventilatiesysteem, dan moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. Daarnaast is de verwarmingskeuring van toepassing op alle verwarmingssystemen, niet alleen stookinstallaties.

Voor de keuring van de verwarminssystemen dient u gebruik te maken van een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de SCIOS-systematiek. Na keuring en onderhoud worden de werkzaamheden afgemeld. Meer informatie op www.scios.nl

Voor de keuring van de airconditioningssystemen dien je gebruik te maken van geregistreerde bedrijven die dit kunnen afmelden in het

https://airco.epbd-keuring.nl systeem

Voor meer informatie hierover, zie Keuring verwarmings- en aircosystemen EPBD III | RVO.nl | Rijksdienst

3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Dit lijkt een vreemde eend in de bijt, maar de EPBD III wil een breder gebruik van elektrisch vervoer stimuleren. Dir heeft als gevolg dat, indien er nieuwbouw wordt gepleegd of er een ingrijpende verbouwing of renovatie wordt uitgevoerd, de gebouweigenaar of beheerder verplicht is ook laadplaatsen te voorzien voor elektrisch vervoer. Dit is geborgd in het Bouwbesluit. Echter geldt er ook een verplichting dit aan te leggen voor grotere gebouwen, ook al wordt er niet verbouwd.

Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Nu geld al dat bij utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein minimaal 1 oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid moet worden aangelegd. Ook moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. Bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken op hetzelfde terrein moet vanaf 2025 minimaal 1 oplaadpunt zijn aangelegd. Dit is een minimale eis. De gebouweigenaar kan, naar gelang de lokale behoefte en lokale markt, zelf bepalen hoeveel oplaadpunten hij in totaal realiseert.

Voor meer informatie zie: Laadinfrastructuur elektrisch vervoer EPBD III | RVO.nl | Rijksdienst

Kunnen we helpen?

ORTEON heeft het doel om u te helpen onbezorgd te voldoen aan wet- en regelgeving (W&R) ten aanzien van uw gebouwen en installaties. Graag willen we met u aan tafel om de mogelijkheden te bespreken. De dienstverlening start altijd met een audit om er achter te komen wat u al heeft gedaan om het voldoen aan de W&R te borgen. Wij helpen onze klanten zelf te voldoen aan de regels, en stellen daar handvatten voor ter beschikking. Natuurlijk kunt u ons ook inschakelen om de zorg uit handen te nemen. Zie https://www.orteon.nl/ voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.