Start Vandaag Nog met
Stap 1: inventariseren
Kies voor de orteon oplossing

Inventarisatie

Tijdens een audit vergelijken we uw gebouw- en installatiebeheer met de verplichte wet- en regelgeving. Dit doen we aan de hand van ons eigen inspectiesysteem dat voldoet aan ISO 9001.

Doelstelling

Het doel van de inventarisatie is u een inzicht te geven in het al dan niet voldoen aan de huidige wet- & regelgeving ten aanzien van de facilitaire zaken van uw gebouw en bijbehorende installaties.

Uitkomst

Vervolgens geven we aanbevelingen om eventuele tekortkomingen te verhelpen en daarmee te borgen dat uw organisatie blijvend voldoet aan de wettelijke voorschriften die de wetgever ten aanzien van het gebouw en bijbehorende installaties aan uw organisatie oplegt.

Werkwijze

Om aan bovenstaande doelstelling te voldoen zal er door onze onafhankelijke auditors een 0-audit worden uitgevoerd ten aanzien van de “borging van wet- & regelgeving op bestaande gebouwen en installaties” in uw organisatie.

Vervolgens worden de uitkomsten getoetst aan de ORTEON checklijsten met daarin een overzicht van de facilitaire wettelijk verplichte of noodzakelijke borgingen ten aanzien van gebouwen en installaties.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  1. Calamiteiten
  2. Installaties
  3. Inventaris
  4. Milieu

Uit de ingevulde checklijsten worden indien van toepassing aandachtspunten geformuleerd. Vervolgens zijn deze samengevat in een overzichtelijk dashboard en is er een overzicht met de betreffende aandachtspunten en prioriteiten opgesteld, zodat de opdrachtgever handvatten heeft om de borging verder te optimaliseren.

Dashboard

Hierboven is een voorbeeld van een dergelijk dashboard (fictief) weergegeven.

CONTACT

Telefoon
Emailadres

Hoofdvestiging

Subvestiging

0499 846 980
info@ORTEON.nl

Tweelingenlaan 119
5694 VE Son en Breugel

Ekkersrijt 1412
5692 AK Son en Breugel

OVERIGE

KVK nummer: 78425719
BTW-nummer: NL 86138 9608 B01
Bank: NL80 INGB 0009 3294 95

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Disclaimer
Pas cookie voorkeuren aan