Nieuws over de wijzigingen in TD 12 en 18 met betrekking tot Scios Scope 8,9 en 12

WIJZIGINGEN TECHNISCH DOCUMENT 12 EN 18
Naar aanleiding van de vergaderingen van het College van Deskundigen op 30 september en het SCIOS-bestuur op 14 oktober jl. zijn herzieningen in een aantal technische documenten besloten. Met name het Technische Document 12 (TD12) en het Technisch Document 18 (TD18) zijn ingrijpend gewijzigd. Deze documenten zijn van toepassing op de SCIOS Scope 8, 9 en 12.

WAT IS ER GEWIJZIGD?
Hoewel er diverse wijzigingen zijn gemaakt in een aantal technische documenten, zijn de TD12 en TD18 ingrijpend veranderd. Wat deze veranderingen precies inhouden, leggen we u hieronder uit. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Dan lichten we het u inhoudelijk graag nader toe.

WIJZIGINGEN TECHNISCH DOCUMENT 12
TD12 is van toepassing op SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 9 inzake de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Dit technisch document is nu uitgebreid met SCIOS Scope 8 EBI (Eerste Bijzondere Inspectie), die conform NEN 1010, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204 wordt uitgevoerd. De bestaande SCIOS Scope 8, die gericht is op de NEN 3140, wordt nu SCIOS Scope 8 PI (Periodieke Inspectie).

Scope 8 EBI en Scope 8 PI zijn twee afzonderlijke inspecties. De Scope 8 EBI wordt voor ingebruikname van een elektrische installatie uitgevoerd. Hierdoor wordt deze nieuwe scope ook beschouwd als een opleveringsinspectie. Daarnaast kan de Scope 8 EBI ingezet worden om de installatiekwaliteit te controleren voordat een bestaand huurpand bijvoorbeeld wordt betrokken. De Scope 8 PI wijzigt inhoudelijk niet. Deze scope blijft zich richten op de periodieke controle van de veiligheid van elektrische installaties.

Bovenstaande aanpassing is reeds verwerkt in het Technisch Document 12.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE HUIDIGE SCIOS SCOPE 8 INSPECTEUR?
Aan SCIOS Scope 8 PI wordt niets gewijzigd. Voor SCIOS Scope 8 EBI wordt een opleiding en examen georganiseerd. Inspecteurs dienen dit examen eerst te behalen alvorens zij bevoegd verklaard kunnen worden.

WIJZIGINGEN TECHNISCH DOCUMENT 18
TD18 is van toepassing op SCIOS Scope 12 Inspectie aan zonnestroominstallaties. Dit document is aangepast naar aanleiding van een evaluatie waarin praktijkervaringen met de inspectie van zonnestroominstallaties zijn onderzocht. De voornaamste wijzigingen betreffen de werkwijze voor omgang met stekkercombinaties van verschillende fabrikanten en met niet-zichtbare delen van zonnestroominstallaties. Gedetailleerde en sluitende documentatie (bijvoorbeeld foto’s) van de installatiewerkzaamheden en componenten van de niet-zichtbare installatiedelen zijn noodzakelijk om de installatie ‘zonder constateringen’ te kunnen afmelden. 

Bron: SCIOS

Heeft u vragen over bovenstaande wijzigingen of bent u benieuwd of u wel aan uw wettelijke verplichtingen voldoet? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken dan graag met u mee welke stappen u nog kunt/moet nemen om te voldoen aan de voor u geldende eisen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.