Vloeistofkerende en -dichte vloeren

Naar aanleiding van het uitvoeren van een 0-audit bij een van onze klanten, kreeg ik de vraag hoe het zit met het voorkomen van mogelijke bodemvervuiling als gevolg van hun standaard bedrijfsvoering. Het voorkomen van bodemverontreiniging in het bedrijf is een belangrijk onderwerp dat, net als bijvoorbeeld het voorkomen van ongevallen, heel hoog op de prioriteitenlijst moet staan. Zeker als men met mogelijk milieubelastende stoffen werkt. Om bodemverontreiniging te voorkomen zijn er strenge regels opgesteld aan het ontwerpen, bouwen en onderhouden van vloeren en bodembedekkingen voor dit doel. In deze wekelijkse blog van ORTEON bespreek ik de definities en de bijbehorende wet- & regelgeving ten aanzien van vloeistofkerende en vloeistofdichte vloeren. Wat kun je doen als je een dergelijke vloer wilt aanschaffen en welke voorschriften zitten er aan het onderhoud en beheer? Lees onze wekelijkse ORTEON Blog Wet- & Regelgeving voor een eenvoudige uitleg van dit onderwerp.

Algemeen

Bedrijven en organisaties die met stoffen werken die bij infiltratie in de bodem mogelijke verontreiniging veroorzaken, moeten volgens de wetgever hiervoor beschermende voorziening maken die de infiltratie voldoende tegen houdt. De betreffende regelgeving wordt opgelegd in het Activiteitenbesluit en het Besluit Bodembeheer. Beschermende voorzieningen kunnen genomen worden door de installatie van een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer of verharding. Wat is het verschil?

Vloeistofdichte voorziening:

In het Accreditatieschema AS SIKB 6700, dat speciaal opgesteld is om bodembeschermende voorzieningen te inspecteren, staat de volgende definitie:

“Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen.”

Op Infomil.nl vinden we de volgende aanvulling:

“Een voorziening wordt als vloeistofdicht beschouwd als die onder certificaat is aangelegd of als de voorziening na inspectie als vloeistofdicht is beoordeeld.”

Vloeistofkerende voorziening:

Op Infomil.nl staat de volgende definitie:

Een vloeistofkerende voorziening is een fysieke barrière die een stof tijdelijk kan keren.

Het verschil tussen de eerste en de tweede vorm is dat de vloeistofdichte vloer een duurbelasting moet kunnen verdragen en de vloeistofkerende vloer dit tijdelijk kan.

Nieuwe vloeren

Alleen voor tankplaatsen geldt dat deze vloeistofdicht moeten worden aangelegd. Dit moet aantoonbaar zijn. Speciaal hiervoor zijn de, onder accreditatie vallende inspecties volgens het eerder genoemde AS SIKB 6700 schema. In alle overige gevallen is de voorziening pas vloeistofdicht na inspectie volgens deze AS SIKB 6700. Als je nu geen tankplaats hebt, maar wel een vloeistofdichte of vloeistofkerende voorziening wilt maken, omdat je werkt met milieubelastende vloeistoffen, sta je voor de keuze om de een of de ander te kiezen.

  1. Als je kiest voor de vloeistofdichte variant, dient na de montage altijd een geaccrediteerde inspectie te worden uitgevoerd. Zonder dit is er geen sprake van een vloeistofdichte voorziening..
  2. Omdat vloeistofkerende voorzieningen stoffen maar tijdelijk keren, gelden daaraan gekoppeld organisatorische beheermaatregelen (incidentenmanagement) zodat gemorste vloeistoffen direct worden opgeruimd, voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. Onder andere door heldere werkinstructies bij lekkage of morsen en voldoende hulpmiddelen om gemorste vloeistoffen tijdig op te ruimen. Bij de aanschaf moet daarom een systeem van incidentenmanagement opgesteld worden. Zonder dit is er geen sprake van een vloeistofkerende voorziening.

Onderhoud en Beheer

Vloeistofdichte voorziening:

Na ingebruikname moet aantoonbaar geborgd zijn dat periodiek met een minimum van een keer per jaar de voorziening wordt gecontroleerd op gebreken. Verder dient de voorziening aantoonbaar te worden onderhouden en bij beschadigingen te worden gerepareerd. Vervolgens dient een keer per 6 jaar een periodieke keuring te worden uitgevoerd door een erkende inspectie-instelling op grond van het Besluit bodemkwaliteit en volgens het eerder genoemde  AS SIKB 6700 schema.

Vloeistofkerende voorziening:

Ook hier is het aan te bevelen de voorziening aantoonbaar te onderhouden en bij beschadigingen te repareren. Belangrijk zijn ook periodiek te controleren of de genomen organisatorische beheermaatregelen (incidentenmanagement) voldoende effectief zijn en gemorste vloeistoffen direct worden opgeruimd, voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. Zijn de werkinstructies duidelijk voor alle betrokkenen en weet men dat bij lekkage of morsen de vloeistoffen tijdig opgeruimd worden. Ook dient dan gecontroleerd te worden of de hulpmiddelen voor het opruimen voldoende beschikbaar zijn.

Kunnen we helpen?

ORTEON is in 2018 gestart met het doel om u te helpen onbezorgd te voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van uw gebouwen en installaties. Wij helpen onze klanten zelf te voldoen aan de regels, en stellen daar handvatten voor ter beschikking. Natuurlijk kunt u ons ook inschakelen om de zorg uit handen te nemen. Zie https://www.orteon.nl/ voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.