Wat zegt de Wet- en Regelgeving over bedrijfsafval?

Vandaag bespreken we de regels die voor een bedrijf gelden ten aanzien van afval. Wat moet u doen met uw bedrijfsafval? Steeds meer mensen scheiden en recyclen thuis hun afval. Maar meer dan de helft van het afval in bedrijven, op kantoren, winkels en openbare ruimten wordt niet gerecycled. Daarom zijn in de afgelopen jaren de regels rondom bedrijfsafval nog meer aangescherpt. Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor uw afvalbeleid. Daarbij hoort het verantwoord inzamelen, scheiden en het afvoeren.

Vandaag bespreken we de regels die voor een bedrijf gelden ten aanzien van afval. Wat moet u doen met uw bedrijfsafval? Steeds meer mensen scheiden en recyclen thuis hun afval. Maar meer dan de helft van het afval in bedrijven, op kantoren, winkels en openbare ruimten wordt niet gerecycled. Daarom zijn in de afgelopen jaren de regels rondom bedrijfsafval nog meer aangescherpt. Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor uw afvalbeleid. Daarbij hoort het verantwoord inzamelen, scheiden en het afvoeren. Bron: rijksoverheid.nl, infomil.nl, wetten.nl en nog veel meer…

Wat is bedrijfsafval?

De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor het bedrijf nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1). Uitgezonderd zijn: (1) radioactief afval, (2) gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, (3) bouw- en sloopafval, (4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding en (5) stoffen die geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht. Voor alle niet-uitgezonderd afval geldt:

Afval verzamelen

Als bedrijf moet u uw bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen opruimen. Dat spreekt vanzelf! Natuurlijk ruimen we het afval op onze bedrijfslocatie op. Dat doe je thuis ook. Maar hoe zit het met het afval dat op een of andere manier buiten de poort beland? Een onderbelicht onderwerp is het zwerfafval rondom de bedrijfslocatie. Daarvoor heeft de overheid ook regels gesteld: Elk bedrijf is verplicht om zwerfvuil op te ruimen binnen een straal van 25 meter van de erfgrens van het bedrijf. Dit betreft dan specifiek het afval dat door bezoekers wordt achtergelaten of het afval dat ontstaat door de bedrijfsactiviteiten zelf.

Afval scheiden

Afvalscheiding is verplicht. Dit betekent dat u alle afvalstoffen in uw bedrijf moet scheiden. Nederland heeft een Landelijk Afvalbeheerplan met het doel om zoveel mogelijk producten en materialen opnieuw te gebruiken. Wel moet u rekening houden met het gevaar van afval:

Gevaarlijk afval scheiden

Gevaarlijk afval moet u altijd scheiden. Gevaarlijk afval is afval dat schadelijk is voor mens, dier of milieu. In de Europese Afvalstoffenlijst staat welke afvalstoffen gevaarlijk zijn.

Niet-gevaarlijk afval scheiden

Bedrijfsafval dat u moet scheiden bestaat uit:

 • afval dat u moet scheiden afhankelijk van de grootte van uw locatie en de hoeveelheid afval:
  • Papier en karton – wekelijks
  • Gft of swill – dagelijks in een professionele keuken of bij handel of verkoop
  • Glazen verpakkingen – dagelijks
  • Folie – wekelijks
  • EPS/piepschuimen verpakkingen – wekelijks
  • Hout – maandelijks 3 m³ of meer
  • Groen- en tuinafval – wekelijks
  • Textiel – wekelijks
 • afval waar u eenmalig veel van heeft (bijvoorbeeld bij onderhoud of een grote levering)
  • Folie – vanaf 400 liter
  • EPS/piepschuimen verpakkingen – vanaf 1000 liter
  • Hout – vanaf 3 m³
  • Groen- en tuinafval – vanaf 3 m³
  • Textiel – vanaf 1 m³
  • Matrassen – vanaf 10 stuks
 • bedrijfsafval dat u altijd moet scheiden
  • Algemeen afval
   • Batterijen en accu’s
   • Brandblussers > 1kg en drukhouders
   • Elektrische en elektronische apparatuur en lampen
   • Metalen
  • Afval van voertuigen
   • Autowrakken
   • Banden
   • Tanks voor autogas
  • Afval van wegen, terreinen en ondergrond
   • Asfalt
   • Groenafval van openbaar groen of bos- en natuurterreinen
   • Grond en baggerspecie
   • Groenafval van landbouw
   • Ondergrondse opslagtanks
   • Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels
   • Riool, kolken, gemalen slib (RKG-slib)
   • Steenachtig materiaal
   • Veegafval van openbare ruimten
  • Afval van landbouw
   • Groenafval van landbouw
   • Landbouwplastic
   • Ander organisch afval van landbouw
   • Steenwol uit de tuinbouw
  • Afval van industrie, nuts en delfstoffen
   • Afvalwaterstromen en baden
   • Productieafval
   • Reststoffen van drinkwaterbereiding en energiecentrales
   • Slib van voedings- en genotsmiddelenindustrie
   • Zuurteer en overig zwavelhoudend afval
  • Overig specifiek afval
   • Asbesthoudend afval
   • Dierlijke bijproducten
   • Gedecontamineerd afval van gezondheidszorg
   • Kwikhoudend afval
   • Niet ontwikkeld fotopapier
   • Straalgrit dat reinigbaar is

Afval afvoeren

Verantwoord afvoeren kunt u borgen door een contract af te sluiten met uw gemeente of een erkende inzamelaar. Heeft u een vergunning van een gemeente of provincie? Dan staat meestal in die vergunning welke afvalstoffen u precies moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Het afvoeren van uw gescheiden bedrijfsafval kunt u soms laten inzamelen door de gemeente. Dat kan alleen als de  bedrijfsafvalstoffen lijken op huishoudelijk afval. Dan kunt u uw bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente. Of u kunt het afval naar het afvalbrengstation of de milieustraat brengen. U betaalt hiervoor een reinigingsrecht. Let wel op: De gemeente is niet verplicht uw bedrijfsafval te accepteren. Ook niet als u een zzp’er bent die vanuit huis werkt.

In dit geval dient u het bedrijfsafval te laten ophalen door een particuliere inzamelaar. Hiervoor moet u dan een contract afsluiten met een erkende inzamelaar. Erkend betekent dat aan deze inzamelaar ook regels zijn verbonden. Erkende inzamelaars vindt u op de zogeheten VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers. Alleen op deze manier weet u zeker dat uw afval verantwoord wordt verwerkt en niet op een of andere manier onbedoeld in het milieu beland.

Kunnen we helpen?

ORTEON is in 2018 gestart met het doel om u te helpen onbezorgd te voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van uw gebouwen en installaties. Wij helpen onze klanten zelf te voldoen aan de regels, en stellen daar handvatten voor ter beschikking. Natuurlijk kunt u ons ook inschakelen om de zorg uit handen te nemen. Zie https://www.orteon.nl/ voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.